Els Centres

Actualment a Valls tenim el plaer de contar amb dos Centres de Dansa Infintiy on podem assistir per més comoditat a un o a l’altre. En els dos Centres s’imparteixen les mateixes disciplines. I els objectius són els mateixos.

INFINTIY 1 (c/ Cor de Maria, 3)

INFINTIY 2.0 (c/ Colom, 30)